Login     
                           
Skip Navigation Links
Home
GalleriesExpand Galleries
Comments
Register
VDAphoto.netExpand VDAphoto.net
VDAphoto.net là một trang mạng nhiếp ảnh nghệ thuật giành cho động đồng người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Trang mạng được đặt tại Hoa Kỳ. Được điều hành bởi một nhóm anh chị em yêu nhiếp ảnh.

Mục đích của VDAphoto.net là một trang mạng hướng về mở rộng nhiếp ảnh nghệ thuật giành cho tất cả những người Việt Nam yêu nhiếp ảnh. Do vậy,
  • VDAphoto.net hoàn toàn miễn phí cho mọi người xem và tham gia sử dụng.
  • VDAphoto.net đặt sự công bằng cho tất cả những ai tham gia với mục đích hướng về nghệ thuật.
  • VDAphoto.net là một nơi giao lưu nhiếp ảnh cho mọi người Việt Nam.

Nếu quý vị có ý kiến hay câu hỏi liên quan đến websiste VDAphoto.net, vui lòng email đến minhdoan@vdphoto.net

Những người bạn nhiếp ảnh VDAPHOTO.NET