CÁCH LÀM KHUNG H̀NH NỔI

 

1) Trước tiên, bạn phải biết kích-thước của tấm h́nh mà bạn sẽ muốn lộng khung.

 

2) Với cái kích-thước bạn đă biết. Trong Phottoshop, mở một cái hồ-sơ mới.

    Dùng cái thí dụ chiều ngang là 8 phân-Anh, chiều cao là 10 ( hoặc tuỳ theo kích thước
   của bạn)

 

   

 

3) Trên cái Menu, bạn  vào cái File--> Place dùng để đem một tấm h́nh mà bạn sẽ muốn lộng   
    vào khung .

 

         

 

4) Bạn để tấm h́nh vào giưă (chưa cần phải chính-xác vội - sẽ làm điều này sau), và gỏ cái "Enter" để nó tạo thànhmột lớp (Layer) mới bên trên cái khung bối-cảnh (Background).

 

 

 

 

5)  Trong lúc bạn đang ở vị-trí hiện-tại (Layer1), tay trái bạn bấm giữ cái nốt "Ctrl" trong lúc tay phải, dùng con chuột (Mouse) bạn nhấn cái dấu "Create New Layer" (tôi khoanh tṛn mầu đỏ ở
dưới đây)
   

 

bạn sẽ thấy một lớp (Layer 2) mới phiá dưới cái Layer1

 

 

 

6) Dùng cái dụng cụ vẽ chu-vi:

 

bạn vẽ một h́nh chữ-nhật (hay vuông tuỳ h́nh)


Muốn di chuyển cái chu-vi mới vẽ, tay trái bạn giữ cái "Spacebar" trên keyboard trong lúc vẫn nhấn con chuột, rà con chuột để di chuyển cái chu-vi h́nh chữ-nhật đến chỗ bạn ưng ư.

 

7)  Giữ cái "Shift" key và cùng một lúc, bạn nhấn cái "F5" key (hay lên phần Menu-->Edit--> Fill)
    chọn mầu Trắng(White)hay mầu ǵ bạn muốn.

 

Xong nhấn OK.

 

8) bấm cái nút "Ctrl" and chữ D cùng lúc sẽ làm cái khung chu-vi biết mất. Sau đó bạn bấm cái
  dấu-hiệu "fx"(khoang tṛn đỏ) và chọn cái "Inner Shadow..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Bây giờ bạn chỉ cần điều chỉnh những yếu-tố (đă khoanh tṛn mầu đỏ) theo ư-thích của ḿnh.

   Xong nhấn OK

 

 

 

10) Điều chỉnh phần cân đối.
 Bạn dùng con chuột, nhấn vào lớp "Layer1"    lớp "Background", nhứ thế nó sẽ tự động
 chọn thêm cái lớp "Layer 2" luôn cho ban.

   

 

  

12) Chọn cái "Move Tool" (A khoanh mầu đỏ ) trước, xong bầm con chuột vào cái dấu hiệu (B  khoanh mầu đỏ )

 

 

 

 

Tấm h́nh của bạn sẽ ngay hàng thẳng lối và giữa trung-tâm điểm. Bây giờ bạn có thể in tấm h́nh và đi khoe bà con đưọc rồi đó!

 

SVT