Login     
                           
Skip Navigation Links
Home
GalleriesExpand Galleries
Comments
Register
VDAphoto.netExpand VDAphoto.net
Để tạo một sân chơi nghệ thuật vui vẻ thoải mái, bảo vệ tác phẩm nghệ thuật, tôn trọng và mang tính văn hóa cao cho mọi thành viên tham gia, VDAphoto.net có những quy định sau: 

Mọi thành viên:
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm với những tấm hình tải lên mạng.
 • Không được sử dụng hình của người khác để tải lên mạng.
 • Không dùng hình ảnh để nói xấu, khiêu khích và ám chỉ cá nhân.
 • Không dùng hình ảnh cho mục đích quảng cáo thương mại hay chính trị.
 • Không được nói xấu cá nhân, tổ chức, chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
 • Những hình thức copy hay sử dụng ảnh trên mạng này phải được sự đồng ý của tác giả của tấm ảnh.
 • VDAphoto.net có quyền lấy hình ảnh, lời bình hay khóa nick nếu thấy vi phạm những quy định trên hay thấy không thích hợp cho trang mang mà không cần thông báo trước

 

Để tạo sân chơi nghệ thuật công bằng, dân chủ và tôn trọng luật tham gia, VDAphoto.net có cách điều hành như sau:

Nhiếp ảnh gia (Photographer):  Sau khi đăng ký, thành viên trở thành nhiếp ảnh gia và có những quyền như sau:

 • Tải hình trên mạng và đưa hình ra Community Gallery
 • Phê bình ảnh của người khác
 • Có quyền cho điểm ảnh của người khác

Giám khảo (Judge):   Kể từ ngáy 1/1/2009, thành viên sau khi tham gia hơn 30 ngày và được tổng số điểm đánh giá trên +30, hệ thống tự động chuyển thành viên trở thành giám khảo. Bên cạnh quyền của nhiếp ảnh gia, giám khào còn có những quyền như sau:

 • Đề nghị chuyển hình sang Main Gallery bằng cách cho điểm ảnh
 • Khi 2 giám khảo đề nghị, hình sẽ tự động chuyển sang Main Gallery
 • Có quyền đề nghị lấy ảnh ra khỏi trang mạng nếu cảm thấy không thích hợp
 • Nếu 3 giám khảo đề nghị, hình sẽ tự động bị lấy ra khỏi mạng

Quản lý điều hành (Moderator):   Quản lý điều hành có quyền trực tiếp sau:

 • Lấy lời bình ra khỏi nếu thấy vi phạm luật hay không thích hợp cho trang mạng
 • Khóa nick nếu thấy vi phạm luật hay không thích hợp

Admin (Administrator):   Có quyền thực hiện tất cả hoạt động khi cần thiết để bảo vệ trang mạng và thành viên.