Login     
                           
Skip Navigation Links
Home
GalleriesExpand Galleries
Comments
Register
VDAphoto.netExpand VDAphoto.net
Để tạo một sân chơi nghệ thuật vui vẻ thoải mái, bảo vệ tác phẩm nghệ thuật, tôn trọng và mang tính văn hóa cao cho mọi thành viên tham gia, vdaphoto.net có những quy định sau: 

Mọi thành viên:
  • Chịu hoàn toàn trách nhiệm với những tấm hình tải lên mạng.
  • Không được sử dụng hình của người khác post lên mạng.
  • Không dùng hình ảnh để nói xấu, khiêu khích và ám chỉ cá nhân.
  • Không dùng hình ảnh cho mục đích quảng cáo thương mại hay chính trị.
  • Không được nói xấu cá nhân, tổ chức, chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
  • vdaphoto.net có quyền lấy hình ảnh, lời bình hay khóa nick nếu thấy vi phạm những quy định trên hay thấy không thích hợp cho trang mạng mà không cần thông báo trước